clock

Maandag t/m vrijdag

van 09:00 - 17:00 uur

arrow

Aanmelden hulp

Contactformulier

Ambulante jeugd- en gezinsbegeleiding

Ambulante jeugd- en gezinsbegeleiding

Wij bieden hulp aan gezinnen bij wie het opgroeien en het opvoeden moeizaam gaat.

Onze gezinswerkers komen daar waar het nodig en wenselijk is; in het gezin, de familie, bij de kinderopvang of op school/werk. Wij observeren en we verzamelen informatie, wij brengen dit samen in een zorgplan, samen met het gezin en de verwijzer.

Ongeacht de ingezette begeleidingsvorm, houden wij het systeemgericht denken vast. Elke verandering bij een gezinslid heeft invloed op het hele gezinssysteem, wat maakt dat het hele gezin begeleiding krijgt.

Wij passen motiverende gespreksvoering toe en steken in op een verbindende hulprelatie. Wij blijven de persoon achter het gedrag zien en geven niet op als de begeleiding moeizaam gaat.

Kindbegeleiding;

Wij bieden hulp aan kinderen met gedragsproblemen of met psychische problemen. Wij helpen hen om hun emoties beter te reguleren, hun gedrag aan te passen zonder zichzelf te verliezen en om zichzelf beter te begrijpen en te waarderen.

Dit doen wij bijvoorbeeld door middel van psycho-educatie en spelbegeleiding. Ook is het mogelijk om hier creatieve begeleidingssessies bij KEK aan toe te voegen (aparte indicatie voor nodig).

 

Ouderbegeleiding

Wij bieden opvoedondersteuning aan ouders die in een negatieve spiraal terecht zijn gekomen met hun kind(eren). Wij helpen hen om op 1 lijn te komen met elkaar, om (meer) structuur te bieden en consequent(er) te worden. Wij brengen samen met hen in kaart wat hun eigen normen en waarden zijn en welke invloed deze hebben op de opvoeding. We helpen hen om keuzes te maken, balans te vinden en de rust (terug) te vinden. De ouders hebben de regie. Zij gaan zelf aan de slag met wat zij zelf verbeterd willen zien en krijgen hierin ondersteuning van de gezinswerker.

Dit doen we bijvoorbeeld door middel van psycho-educatie, videobegeleiding, voordoen & oefenen en hierin coachen, beloningssysteem inzetten en gebruik maken van praatkaartjes. Ook kan er een op vipp-sd gebaseerde methodiek ingezet worden (Video-interventie op basis van Positive Parenting, met een nadruk op het sensitief disciplineren). Door gerichte opdrachten met spelmateriaal te geven, deze te filmen en het vervolgens met de ouder te analyseren, leert de ouder zijn/haar kind beter te begrijpen om hier vervolgens passender op te kunnen reageren. De ouder leert zijn of haar kind te corrigeren zonder het gevoel van ‘politieagent te moeten zijn’. Dit komt de onderlinge hechting ten goede.

Hechting;

Om de onderlinge hechting te bevorderen en te versterken, kan er een indicatie aangevraagd worden voor creatieve begeleidingssessies bij KEK in Schoorl. Hier krijgen ouder en kind of het hele gezin middels creatieve bezigheden begeleiding in ons atelier. Tijdens het schilderen, mozaïeken, kleien of het maken van muziek worden de onderlinge gesprekken begeleid door te ondertitelen, te verduidelijken/toe te lichten en te verklaren. Het wederzijds begrip wordt hierdoor aangewakkerd, wat de hechting ten goede komt.

Door gerichte opdrachten leren de gezinsleden naar elkaar te kijken en te luisteren.

Bovenal zal het contact verbeteren door de ontspannende manier van werken en het delen van een creatieve uiting van eenieder.

Omgangsregeling

Het komt voor dat het contact tussen ouder en kind een tijdlang onderbroken is geweest. Bijvoorbeeld door een lange opname wegens (psychiatrische) ziekte, detentie of een vechtscheiding. Het weer opstarten van het contact kan dan voor alle betrokkenen spannend zijn, ongeacht de leeftijd van het kind, de oorzaak van het verbreken van het contact of de duur van het hebben van geen contact.

Het kan dan helpen als een deskundig, onafhankelijk persoon de contactopbouw begeleidt. Dit kan op verzoek van de ouder(s) en/of het kind zelf, maar kan ook in opdracht van de kinderrechter.

Onze gezinswerkers zullen middels een betrokken en neutrale opstelling de contacten begeleiden. Dit gebeurt na overleg met de betrokkenen over de wijze waarop. De gezinswerker kan actief aanwezig zijn door deel te nemen aan activiteiten. Ook kan de gezinswerker op de achtergrond aanwezig zijn. Bijvoorbeeld om te observeren en nadien adviezen te geven, of om alleen in te springen indien nodig of wenselijk.

Scroll naar boven