clock

Maandag t/m vrijdag

van 09:00 - 17:00 uur

arrow

Aanmelden hulp

Contactformulier

Uitsluitcriteria – Inter-tempus B.V.

 

Op dit moment biedt Inter-tempus B.V. intensieve woonbegeleiding en dagbesteding. Inter-tempus is een jeugdzorg organisatie gericht op ontwikkeling en wordt gefinancierd vanuit de Jeugdwet.  

 

Inter-tempus B.V. geen zorg en/of begeleiding indien er sprake is van:

  • Forensische problematiek de
  • Ernstige verslavingsproblematiek
  • Ernstige automutilatie
  • WLZ gefinancierde zorg
  • WMO gefinancierde zorg

 

Per individu wordt bij de intake geïnventariseerd of de gevraagde zorg door Inter-tempus B.V. kan worden geleverd (afstemming vraag – aanbod). Hierbij wordt gekeken naar de deskundigheid van de medewerkers waarover Inter-tempus B.V. beschikt in relatie tot de hulpvraag van jeugdige en/of de jeugdige past binnen de huidige groepssamenstelling.  

 

Inter-tempus B.V. kan wél zorg verlenen aan jeugdigen met:

  • Hechtingsproblematiek
  • Trauma
  • ASS – autismespectrumstoornis

 

Inter-tempus vindt het belangrijk dat er dagstructuur aanwezig is bij de jeugdigen. Is er geen dagbesteding of school aanwezig biedt Inter-tempus B.V. dagstructuur d.m.v. dagbesteding op een van onze dagbestedingslocaties.

 

Er zal altijd een goede afstemming met betrokken partijen plaatsvinden. Indien bij Inter-tempus B.V. de benodigde zorg (nog) niet verleend wordt, kan Inter-tempus B.V. in overleg met de betrokkenen de jeugdige ondersteunen in het proces naar de benodigde zorg.

 

Scroll naar boven